Carta a la SPTD: NO a treballs especulatius en disseny

13/10/22
Carta a la SPTD: NO a treballs especulatius en disseny

La Societat de Projectes per a la Transformació Digital (SPTD) de la Generalitat Valenciana ha publicat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic dos ‘concursos d’idees’, per al desenvolupament de la imatge corporativa de Ciutat de la Llum i per al de la nova imatge corporativa de la SPTD.

Les bases de tots dos concursos, malgrat ser formulades en els termes previst per la llei, recullen pràctiques especulatives, en sol·licitar en les candidatures la presentació de treballs de disseny sense remuneració.

Des de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, considerem que la SPTD encara és a temps de rectificar i li oferim el nostre suport per a fer-lo. Hem remés als seus responsables una carta (el text complet de la qual reflectim a continuació), en la qual:

  1. Els comuniquem el nostre desacord amb els termes de la convocatòria de tots dos concursos.
  2. Detallem i expliquem les males pràctiques en les quals incorren els processos definits.
  3. Sol·licitem la rectificació de l’actual licitació i oferim la nostra col·laboració per a reformular-la en unes condicions justes per a totes les parts.

A més, insistim en la necessitat de modificar la Llei de Contractes del Sector Públic, que actualment no recull unes previsions específiques que faciliten la contractació de serveis de disseny i altres sectors afins de manera respectuosa i deixa a aquests col·lectius sense la seguretat i garanties de les quals sí que estan dotats altres tants sectors que també presten serveis a l’Administració.

Recordem que la ‘Guia per a la gestió i contractació de disseny’ (Contratardiseño.es), plataforma de ADCV i World Design Capital València (WDCV), és accessible de manera directa i gratuïta a tota mena d’organitzacions, empreses, institucions i Administracions Públiques que necessiten d’acompanyament i orientació a l’hora d’abordar aquests processos, per a dur-los a terme amb les màximes garanties per a totes les parts. Recull des d’informació bàsica (què és el disseny i què aporta), fins a les dinàmiques (com es contracta i quant costa); tipus de disseny; fórmules de contractació; legislació vigent; materials descargables (models de brífings), i articles de referents. Compta amb un apartat específic dedicat als processos de contractació pública.

Carta completa de ADCV a la SPTD

“Att. Responsables de la Societat de Projectes per a la Transformació Digital (SPTD)

Ens dirigim a vostés per la licitació dels concursos d’idees per al disseny de la imatge corporativa de Ciutat de la Llum i per a la nova imatge corporativa de la SPTD.

Des de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV) els comuniquem el nostre desacord amb els termes de la convocatòria de tots dos concursos. Manifestem la nostra disconformitat amb la seua formulació, fins i tot sent conforme a l’ordenament jurídic, per la falta de consideració cap a la professió que suposa l’incórrer en pràctiques especulatives que la perjudiquen greument. No sols perquè fomenten la precarietat laboral del nostre sector, sinó perquè banalitzen el procés de disseny i deterioren la seua autenticitat.

Per això, sol·licitem la rectificació de l’actual licitació i oferim la nostra col·laboració per a reformular-la en unes condicions justes per a totes les parts.

En diferents ocasions i fòrums s’ha insistit des de les entitats representants de les indústries creatives en la necessitat d’una revisió de la Llei de Contractes del Sector Públic perquè manca d’unes previsions específiques que faciliten que la contractació dels serveis de disseny es faça d’una manera deferent per a l’exercici professional del col·lectiu. Les i els professionals d’aquestes indústries necessitem una llei que garantisca les bones pràctiques en la nostra contractació.

El procediment a través de concursos de projectes (com aquest que tractem) en els quals es demana que les candidatures incorporen per endavant un treball de disseny sense remunerar (en aquest cas, logotip) és una pràctica per encàrrec especulatiu irrespectuosa amb qui es dedica professionalment al disseny. Amb aquest sistema, se sol·licita treball gratuït a diferents professionals i només es paga (premia) a qui resulta triat.

Plantegem, fins i tot, si l’obligació d’entregar aquests treballs en el procés de selecció i, per tant, desenvolupar un projecte creatiu previ que implica que professionals o empreses de disseny ja estan anticipant una part de l’encàrrec que haguera de ser contractat, podria considerar-se com un treball del qual es beneficia l’Administració. Així doncs, podria considerar-se que s’està produint un enriquiment per part de l’Administració pública.

L’actual licitació dels concursos d’idees de la SPTD és una pèrdua d’oportunitat de l’Administració per a donar exemple de bones pràctiques de contractació. Es podria haver apostat per un procediment transparent i participatiu, a més de respectuós amb els i les professionals del disseny. Encara s’és a temps de rectificar i, des de la ADCV, volem ajudar a això.

Existeixen alternatives que s’han posat en marxa en l’Administració pública des de fa 8 anys, amb el suport dels col·lectius de les indústries culturals i creatives, i que estan substituint a les pràctiques especulatives.

Com a exemples, d’una banda, s’ha treballat amb la figura de contractació a través de concurs de projectes, però amb convocatòries que eliminen la petició de treball gratuït. Aquest procediment es va desenvolupar en la licitació de la nova identitat corporativa de la Diputació de València. Ací, el jurat va intervindre en la fase de selecció valorant el portfolio (treballs previs similars a fi de la licitació) de professionals i estudis candidats. Posteriorment, en la fase d’adjudicació, el jurat va valorar les propostes presentades per les tres empreses millor classificades en la fase 1 i convidades a participar en el procediment negociat sense publicitat, pel treball presentat de la qual van rebre remuneració.

D’altra banda, estan els concursos restringits, on es convoca a un nombre limitat de professionals, els qui reben honoraris per desenvolupar una primera proposta de treball. Posteriorment, l’o el professional la proposta del qual siga valorada amb millor puntuació, desenvolupa per complet l’encàrrec i al seu torn rep una remuneració major per això.

També existeix la fórmula que denominem ‘Anomenada a projecte’, un tipus de convocatòria per a contractes menors dirigida a professionals, el procés de selecció dels quals, a càrrec d’un comité amb majoria professional, es basa en el portfolio de treballs.

En tots aquests casos, s’aconsegueix dur a terme una contractació objectiva, transparent, deferent amb el sector i que, a més, permet un adequat desenvolupament i gestió del procés de disseny i aprofitar el seu potencial en la resolució de necessitats i problemes, així com per a generar i transmetre valor. Un procés que ha de basar-se en una relació de confiança i treball en equip de les parts interessades, per a assegurar un resultat únic, eficaç i competitiu.

Atenent a totes aquestes raons, des de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana instem a modificar el concurs actual i que es realitze l’encàrrec en unes condicions respectables per a totes les parts.

La ADCV queda a la seua disposició per a ajudar en el necessari”.