La Diputació de València licita la seua nova marca amb suport de la ADCV

01/02/22
La Diputació de València licita la seua nova marca amb suport de la ADCV

La Comunitat Valenciana torna a situar-se com a referent en bones pràctiques i innovació en processos de contractació pública de disseny. La Diputació de València ha obert la licitació de la creació de la seua nova imatge de marca i un manual d’ús que reculla les seues diferents aplicacions. Un procés que es durà a terme mitjançant un model que s’ha definit al costat de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV) en els últims mesos.

“La ADCV ha acompanyat i assessorat a la Diputació en tot el procés, des de la idea inicial, i continuarà participant en el seu desenvolupament, fins a l’adjudicació final. Això ha permés incorporar el punt de vista professional, garantir la màxima transparència i les millors condicions per a totes les parts implicades, que, sens dubte, es traduiran en el millor resultat”, subratlla Ángel Martínez, president de la ADCV.

‘Concurs de projectes’ en dues fases

En concret, s’ha articulat un procediment amb dues fases: en la primera d’elles, empreses i professionals que desitgen optar a l’encàrrec presentaran un portfolio de treballs realitzats en els últims cinc anys, d’igual o similar naturalesa, indicant el seu import, dates i destinataris, públicos o privats.

D’entre les candidatures que complisquen amb les especificacions tècniques i de solvència, el jurat triarà un màxim de tres finalistes, als qui es convidarà a participar en un procediment negociat sense publicitat.

En aquesta segona fase, se’ls sol·licitarà que presenten propostes gràfiques, per les quals se’ls remunerarà econòmicament. Sobre la base d’elles, es durà a terme l’adjudicació final del treball, que contempla cinc capítols: disseny de la imatge corporativa; papereria; publicacions en format paper; comunicació i àmbit digital, i senyalització.

El manual d’ús inclourà totes les aplicacions indicades en els plecs de licitació, “amb especial atenció a les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)”.

La ADCV acompanya i assessora a la Diputació de València en tot el procés de licitació, fins a la resolució final, aportant el punt de vista professional

Criteris d’avaluació

El pressupost del concurs de projectes ascendeix a 80.916,79 euros (sense IVA), dels quals 3.000 euros es destinaran als pagaments als dos finalistes que no resulten adjudicataris, per les seues propostes gràfiques, i 77.916,79 euros, a la contractació del servei.

El jurat estarà integrat per representants de la Diputació de València i professionals del disseny vinculats a la ADCV. Es valoraran aspectes com l’experiència en treballs de característiques similars, la qualitat dels ja desenvolupats, l’originalitat i creativitat de la proposta, i el seu nivell de diferenciació.

A més, des de Diputació se subratlla que “un aspecte essencial de la nova imatge corporativa serà la seua versatilitat i capacitat per a adaptar-se als diferents canals comunicatius de la societat actual, especialment pel que fa als mitjans digitals que es consumeixen a través de multitud de formats: tauletes, telèfons intel·ligents, ordinadors de taula o portàtils, apps, etc”.

Els plecs destaquen que “tant el disseny de la imatge com la posterior implementació en diferents suports seran realitzats pel mateix adjudicatari, per a garantir la coherència en les solucions proposades, la idoneïtat de les resolucions i la qualitat del resultat”.

El termini màxim d’execució del treball es fixa en huit mesos des del moment de l’adjudicació.

Presentació de candidatures: Fins al 15 de febrer

Tots els tràmits es realitzaran a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP).

El termini de presentació de candidatures per a optar a aquest contracte amb la Diputació de València està obert fins al 15 de febrer.

ACCÉS DIRECTE ALS PLECS, PUNXANT ACÍ.

Professionalització dels processos de contractació

La difusió de bones pràctiques en la contractació de serveis de disseny és un dels eixos estratègics de treball de la ADCV. En els últims anys, s’han consolidat fórmules que garanteixen la transparència, la professionalitat, l’ètica i la màxima eficiència en l’adjudicació i gestió de contractes, tant amb el sector privat com amb el públic, ajudant a evitar les pràctiques especulatives i encàrrecs irregulars. Un dels models que s’han consolidat és el de la ‘anomenada a projecte’.

Aquesta línia de treball va cristal·litzar en el llançament, el mes de juny passat, de la plataforma contratardiseño.es, que recull informació, documents de base, models de contractes i altres materials i recursos d’interés per a les organitzacions que necessiten de serveis professionals de disseny.