Unix-te

Completa el formulari següent ens posarem en contacte amb tu al més prompte possible.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Requisits i categories dels socis i les sòcies d’ADCV

Categories amb pagament de quota

 • Dissenyadors i dissenyadores que:

  • Residisquen o presten els seus serveis en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
  • Acrediten la seua professionalitat amb més de 3 anys d’experiència adjuntant el portafolis de treballs i el currículum, junt amb la sol·licitud d’admissió.
  • Siguen persones físiques.

  Quota 70 €/trimestre

 • Dissenyadors i dissenyadores que:

  • Residisquen o presten els seus serveis en l’àmbit de l’associació.
  • Acrediten la seua professionalitat amb menys de 3 anys d’experiència adjuntant el portafolis de treballs i el currículum, junt amb la sol·licitud d’admissió.
  • Siguen persones físiques.

  Quota 31 €/trimestre.

 • Grup de professionals que formen part d’un mateix estudi i que vulguen tindre una denominació comuna, com a membres de l’ADCV, amb el nom de l’estudi.

  Cada soci col·lectiu haurà d’indicar i deixar constància del següent:

  1. Nom de l’estudi que vol que conste públicament.
  2. Noms personals dels professionals que s’inclouen i formaran part de l’ADCV.

  Els i les professionals que estiguen donats d’alta sota un mateix nom són els membres que estaran associats i, per tant, els beneficiaris exclusius de qualsevol servei o avantatge de l’ADCV.

  El professional que forme part d’un estudi associat però que no tinga el nom personal adscrit a l’ADCV i, per tant, no estiga donat d’alta com a pertanyent a aquest col·lectiu associat, no podrà ser beneficiari directe dels avantatges de què gaudeix un soci o sòcia ADCV (descomptes, accessos, inscripcions a actes, vot en l’assemblea…). Aquests avantatges són a títol nominatiu dels professionals que consten en la base de dades de l’ADCV com a membres del soci col·lectiu i són intransferibles a qualsevol altre membre de l’estudi.

  Col·lectiu professional és el grup de dissenyadors amb, com a mínim, un professional amb més de 3 anys d’experiència inscrit en l’ADCV dins del col·lectiu.

  Col·lectiu professional júnior és el grup de dissenyadors en què tots els membres inscrits en l’ADCV són professionals amb menys de 3 anys d’experiència.

  Càlcul de quota del Col·lectiu

  Els socis col·lectius es beneficiaran d’un descompte per professional inscrit sota la mateixa denominació.

  El càlcul de la quota es fa per mitjà d’un percentatge de descompte de la quota individual, siga professional o júnior. Aquest percentatge varia segons el nombre de socis que estan donats d’alta en el col·lectiu:

  • Col·lectiu de dos a set membres inscrits, s’hi aplica un 40 % a partir del segon i en tots els altres membres.
  • Col·lectiu a partir de huit membres inscrits, s’hi aplica un 50 % a partir del segon i en tots els altres membres.

   

  TAULA DE QUOTES SOCI COL·LECTIU / PROFESSIONAL I COL·LECTIU / PROFESSIONAL JÚNIOR

   

  Nre. de socis inscritsQuota col·lectiu professionalQuota col·lectiu júnior
  2112 €50 €
  3154 €69 €
  4196 €88 €
  5238 €107 €
  6280 €126 €
  7322 €145 €
  8315 €164 €
  9350 €183 €
  10385 €202 €

   

 • Estudiants de títols relacionats amb el disseny.

  Hauran de presentar còpia de la matrícula del curs actual en el moment de la inscripció. No serà vàlida cap altra manera d’acreditació. En cas d’estar cursant algun màster o curs de postgrau, també caldrà acreditar amb document de l’INEM que no està treballant.

  Possibilitat de «Free Fee»* – Per obtindre’n la gratuïtat en el primer any com a membre ADCV, l’estudiant haurà de presentar la matrícula del curs vigent i el seu portafolis de treballs. Quan haja transcorregut l’any, pagarà la quota corresponent com a soci o sòcia estudiant.

  Quota 17 €/trimestre

  *Primer any de soci gratuït.

 • Professionals d’activitats relacionades indirectament amb el disseny i que desenvolupen la seua tasca en altres àmbits.

  L’associat o associada com a amic o amiga ADCV té els drets i les obligacions que s’especifiquen en els Estatuts per a la categoria de col·laborador.

  Quota 31 €/trimestre.

 • Professorat d’ensenyament de disseny.

  L’associat o associada docent té els drets els drets i les obligacions que s’especifiquen en els Estatuts per a la categoria de col·laborador.

  Quota 31 €/trimestre.

Categories exemptes de quota

 • Persona que no pot ser sòcia de l’ADCV perquè no compleix els requisits, però hi col·labora prestant els seus serveis en activitats i projectes de l’ADCV sense percebre’n remuneració.

 • En aquesta categoria s’inclouen els i les professionals que compleixen, com a mínim, un dels tres requisits següents:

  – Expert/a de prestigio reconegut.

  – Persones físiques o jurídiques que hagen prestat serveis rellevants a l’Associació.

  – Jubilats o jubilades, amb 25 anys d’antiguitat com a socis o sòcies ADCV.

Beneficis dels socis i sòcies

Ser soci o sòcia de l’ADCV vol dir ser part d’una comunitat activa compromesa amb la dignificació del sector i la posada en valor del disseny. A més, és pertànyer a una organització sense ànim lucratiu, en què la contribució financera del soci o la sòcia s’utilitza en benefici dels mateixos membres. D’aquesta manera, també es dona suport a la representativitat legítima del disseny valencià i es fa forta la veu oficial del sector en àmbits públics.

 • Els nostres socis i sòcies són un gran valor i per això tenen dret exclusiu al títol «Membre de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana» i a l’ús del logotip ADCV per a publicitar la condició de soci o sòcia. A més, sense cap cost addicional, pertanyen a READ (Xarxa Espanyola d’Associacions de Disseny) i a BEDA (Bureau of European Design Associations).

 • Volem donar visibilitat als i les professionals i empreses que formen part de l’associació, per exemple, amb la inscripció en el directori en línia i el buscador; amb la difusió i la promoció d’activitats particulars destacades, i amb la secció «El soci del mes».

 • Els associats i les associades tenen l’oportunitat de participar amb condicions avantatjoses en la València Disseny Week o en els Premis ADCV i obtindre descomptes importants o gratuïtat en activitats i accions formatives de l’ADCV. A més, reben sense cap cost tots els llibres publicats per l’associació.

 • Els socis i les sòcies opten a invitacions prioritàries per a assistència a esdeveniments i a ofertes de treball en el protocol Crida a projecte que són exclusives per a socis i sòcies. També poden proposar i liderar projectes, d’acord amb el finançament i la finalitat de l’ADCV.

 • Som una associació que treballa per a reforçar les relacions entre professionals, compartint experiències i aprenentatge entre els socis i les sòcies. A més, volem comptar amb les aportacions de tots els i les nostres membres, per la qual cosa fomentem la participació dels socis i les sòcies en el comissionat de projectes.

 • La implicació dels nostres socis i sòcies és fonamental. Per això, tots i totes tenen la possibilitat de pertànyer a la Junta Directiva i, per descomptat, dret de vot en les Assemblees.

 • Sabem que una bona comunicació és clau per a visibilitzar i reforçar el sector, per tant enviem assíduament i per diversos canals informació rellevant, ofertes de treball entre d’altres.

 • Facilitem les gestions i els tràmits professionals, per exemple, pel que fa a contractes laborals, i per això tenim disponibles guies per als nostres socis i sòcies.

 • Proposem la participació de manera remunerada en les borses de conferenciants, talleristes o jurat.

 • Oferim el suport de l’ADCV per tindre un ús preferent a les instal·lacions de Las Naves.

 • Els i les joves són importants per a nosaltres i per això oferim el primer any gratuït a l’estudiantat.