Economia Disseny

Economia Disseny

L’ADCV fa anys que treballa per a donar valor a l’impacte del disseny en l’economia. Aquest objectiu es desenvolupa no només avaluant-ne l’ús del disseny en el conjunt de l’economia, sinó com a sector econòmic. Per a això, es va elaborar un informe tenint en compte l’opinió de més de 1.300 empreses de tots els sectors de la nostra regió. L’estudi, amb el títol «L’economia del disseny a la Comunitat Valenciana», es va publicar a finals de 2018 i està finançat per l’Agència Valenciana de la Innovació (Generalitat Valenciana). Es pot descarregar gratuïtament des d’ací.

Les dades són reveladores, ja que indiquen que el disseny aporta un 2,1 % de la xifra de negoci de l’economia valenciana. A efectes de comparació, la indústria química té un pes del 2,5 %; el sector de la informació i les comunicacions, d’1,9 %, o el sector d’activitats immobiliàries, l’1,2 %.

La investigació conté un apartat qualitatiu sobre la valoració de l’ús del disseny en una trentena d’empreses de la Comunitat Valenciana. Aquesta secció de l’informe ha permés desenvolupar dues eines d’anàlisi del disseny en l’empresa innovadores: la brúixola del disseny i els patrons d’utilitat. La primera és un quadrant que ajuda a entendre la percepció del disseny dins d’una organització i a replantejar-ne l’estratègia. La segona identifica una sèrie de conductes empresarials comunes que permeten esbrinar les utilitats i els beneficis de l’ús del disseny.

Una tercera secció d’aquest informe es vincula amb la formació del sector i aboca dades com que els ingressos generals en títols de disseny en concepte de matrícules ascendeixen a més de set milions d’euros en 2018. Respecte de l’any 2010, la xifra de negoci de l’alumnat en disseny ha augmentat el 585 %, l’increment de l’oferta de títols frega el 60 % i el nombre d’estudiants ha crescut en més del 200 %.

Aquest projecte d’investigació serveix per a definir, identificar, dimensionar el disseny i avaluar-ne l’ús en els sectors econòmics principals.

Altres projectes destacats