Disseny per a totes i cadascuna de les persones

27/04/21
Disseny per a totes i cadascuna de les persones

‘Design for Each and All’ (‘Disseny per a tots i cadascun’). El lema triat aquest 2021 per a la celebració del Dia Internacional del Disseny (IID), el 27 d’abril, recull, en tot just cinc paraules, tot el potencial que tenim els i les professionals d’aquest sector. El nostre treball té la capacitat d’impulsar l’avanç cap a les grans metes de la humanitat i d’influir, de manera directa i indirecta, en la vida de totes les persones. Diversitat, igualtat, inclusió, accessibilitat universal, educació, salut, benestar i sostenibilitat depenen de com ens involucrem i posicionem davant la nostra realitat.

Som realment conscients d’aqueix potencial? Actuem en conseqüència? Ho aprofitem al màxim? Som capaços d’assumir la responsabilitat de la nostra professió per a configurar el futur?

"Els dissenyadors i les dissenyadores comptem amb les eines i capacitats per a transformar el món amb la nostra creativitat. Aprofitem tot el seu potencial, per a ser vertaders agents d'evolució"

Sens dubte, si interioritzem aquestes capacitats i actuem en conseqüència, no sols ens convertirem en agents del canvi en els nostres contextos -socials, econòmics i mediambientals-, sinó que, com diu Juli Capella -figura de referència en el disseny nacional-, actuarem com a motor, com a ‘cavall de Troia’, activant i impulsant el canvi en aquelles organitzacions, públiques i privades, amb les quals treballem.

En aquest sentit, l’organització de l’esdeveniment mundial, ico-D (International Council of Design), subratlla que “una part fonamental del treball del dissenyador és comprendre com la interacció de factors socials, econòmics, mediambientals, tecnològics i geogràfics pot concedir o bloquejar l’accés just en determinats contextos, i trobar noves maneres de deixar ‘entrar’ a més persones”.

Aliances multidisciplinàries

Per a aconseguir-ho, són clau les aliances, tant entre els propis professionals de la creativitat, com amb Administracions, científics i investigadors, educadors, empresaris i ciutadania en general. Sumant entre tots, podrem aconseguir de manera més ràpida i més eficient aqueixes metes que es traduiran en un món més igualitari, just i sostenible.

Es tracta, en definitiva, d’exercir com a innovadors amb impacte social i aconseguir que aqueixes innovacions arriben a totes les persones. Cada vegada són més els casos d’èxit de projectes que es desenvolupen per a i al costat de persones amb capacitats diferents; orientats a promoure la igualtat i inclusió de col·lectius desfavorits; l’acostament entre persones de diferents generacions o de diferents cultures; la millora de l’accessibilitat -física o digital- a tecnologies que milloren la vida; que donen resposta a problemes socials greus -com la violència de gènere o la situació dels immigrants-, o aquells que incorporen la investigació de nous materials més respectuosos amb el medi ambient.

La ADCV, com a organització, ha integrat en la seua estratègia el desenvolupament sostenible i els projectes amb triple impacte positiu (econòmic, social i mediambiental). Entre els exemples, podem esmentar ‘Economia del Disseny’, les trobades de ‘Disseny per a la innovació social’ o la plataforma d’economia circular, EnCircular -concebuda com a punt de trobada i generació de sinergies entre tots els actors implicats en la transició cap a nous models de producció i de consum-.

Els dissenyadors i les dissenyadores comptem amb les eines i les capacitats per a transformar el món a través de la nostra creativitat i el nostre treball. Aprofitem tot el seu potencial, per a ser vertaders agents d’evolució. Perquè “totes les persones mereixen viure en un món ben dissenyat”.