La ADCV, representant del Circular Economy Club a València

25/03/21
La ADCV, representant del Circular Economy Club a València

L’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV) és l’entitat representant a València del Circular Economy Club, una xarxa internacional sense ànim de lucre integrada per més de 6.000 membres de 140 països. Creada en 2012, el seu objectiu principal és posar en contacte a agents de tot el món compromesos i implicats en el desenvolupament d’un model econòmic en circular, difonent i incentivant bones pràctiques i projectes en aquesta matèria.

“La labor dels representants locals del CEC és impulsar i donar suport a les aliances entre agents del territori que participen en el canvi de model, així com liderar i promoure la creació i implementació d’iniciatives i projectes entorn de l’economia circular”, explica María Navarro, gerent de la ADCV i portaveu del Circular Economy Club a València.

La designació de la ADCV com CEC City Organizer se secunda -i és un reconeixement- en la línia de treball que ha desenvolupat l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana en l’àmbit de l’economia circular en els últims exercicis, per a posar en valor el paper del disseny com un dels principals impulsors en la transformació dels models de negoci cap a la circularitat, sobre la base de la innovació i la creativitat. En aquest context, l’associació -que reuneix més de 200 membres- ha posat en marxa diferents iniciatives i projectes, en gran part, amb suport directe de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI).

Aquest paper de lideratge en economia circular en la Comunitat Valenciana té el seu màxim exponent en la plataforma en línia *EnCircular. Operativa des de novembre de 2020, s’ha convertit, en solo uns mesos, en referent en aquesta matèria a la regió i fora d’ella. El seu enfocament i la seua proposta de valor han centrat l’interés d’organitzacions professionals i empresarials d’altres comunitats autònomes, que estan treballant per a replicar el model, adaptant-lo als seus respectius contextos.

EnCircular ha habilitat un formulari obert a totes aquelles organitzacions, públiques i privades, que vulguen compartir les seues iniciatives, bones pràctiques i projectes disruptius, perquè altres agents puguen prendre'ls com a referència o inspiració. És accessible en https://encircular.es/iniciativa/

EnCircular cerca l’equilibri entre la labor de formació i divulgació, de connexió entre els qui treballen o volen treballar en l’àmbit de l’economia circular i de facilitador d’eines pràctiques per a empreses i professionals que afronten aquesta evolució. Entre altres serveis, proporciona accés a informació i coneixement sobre tendències, normatives, projectes, programes i experiències d’èxit en l’àmbit de l’economia circular; recursos i eines per a facilitar la seua aplicació pràctica; permet localitzar i contactar amb els agents (públics i privats) que estan treballant en les seues diferents àrees, a través d’un mapa digital interactiu, i dóna visibilitat organitzacions, empreses i institucions valencianes que estan desenvolupant projectes concrets innovadors entorn de l’economia circular.

En aquest sentit, EnCircular ha habilitat un formulari obert a totes aquelles organitzacions, públiques i privades, que vulguen compartir les seues iniciatives, bones pràctiques i projectes disruptius, perquè altres agents puguen prendre’ls com a referència o inspiració en les seues respectives entitats o entorns d’investigació. Aquest document és accessible en https://encircular.es/iniciativa/

Aquesta plataforma en línia s’ha desenvolupat amb suport de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI).

Organitzacions més innovadores, eficients i sostenibles

La Comunitat Valenciana reuneix, a priori, tots els requisits per a liderar i convertir-se en referent quant a implantació d’un nou model construït sobre els principis de l’economia en circular, que permetrà a les empreses de la regió guanyar en eficiència, innovació i competitivitat i ser més sostenibles.

Entre altres solucions, l’economia en circular aporta fórmules per a prolongar la vida econòmica útil dels materials i els productes, propícia la reparació i reutilització dels béns de consum, introdueix hàbits alternatius, com l’ús compartit, redueix al mínim la generació de residus, estudia com aprofitar al màxim els que s’han produït i potència l’ús d’energies renovables.

“Els projectes en els quals s’aplica un disseny circular són més innovadors, minimitzen els seus impactes negatius en el medi ambient i reforcen els positius, a més de complir amb la resta de requisits tècnics, econòmics, normatius i de funcionament. Tot això, sense oblidar la seua funcionalitat en termes de transmissió d’informació i adaptació als nous hàbits de consum i qualitat en l’experiència de l’usuari, imprescindibles per a garantir el seu èxit. Per tot això, el disseny ha de situar-se en el centre de les estratègies d’economia circular”, subratlla María Navarro, gerent de la ADCV i portaveu del Circular Economy Club a València.