Estreta relació entre disseny, innovació i circularitat, segons el primer estudi de EnCircular

17/02/22
Estreta relació entre disseny, innovació i circularitat, segons el primer estudi de EnCircular

L’economia circular s’integra de manera explícita en l’estratègia empresarial del 67,8% de les empreses de la Comunitat Valenciana, percentatge que arriba fins al 84,7% en les quals compten amb més de 100 persones en plantilla. Així es desprén de l’estudi ‘L’economia circular en l’ecosistema empresarial de la Comunitat Valenciana’, dut a terme en el marc del projecte EnCircular, desenvolupat i gestionat per l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), amb el suport de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI).

Aquesta investigació sobre el grau de coneixement i d’integració real d’estratègies i accions vinculades a l’economia circular en el teixit empresarial de la regió permet comptar amb una base d’informació real sobre la qual definir plans i estratègies d’innovació per a avançar cap a models més sostenibles i competitius. La consultora especialitzada GfK ha dut a terme 472 enquestes a empreses amb seu en la Comunitat Valenciana, pertanyents a la indústria, comerç, serveis i turisme, que van ser entrevistades telefònicament entre octubre i desembre de 2021.

"Si som els primers en economia circular, el nostre model econòmic i productiu anirà en la direcció correcta, cap a la sostenibilitat". Andrés García-Reche (AVI)

“L’economia circular obri múltiples possibilitats i genera oportunitats de negoci creixents. Qui es portarà el gat a l’aigua? El que manege la innovació. Si som els primers en economia circular, el nostre model econòmic i productiu anirà en la direcció correcta, cap a la sostenibilitat. Per a això, és molt important comptar amb aquest estudi desenvolupat en el marc de EnCircular, que permet conéixer la realitat i, sobre ella, definir estratègies i línies de treball”, ha subratllat Andrés García Reche, vicepresident executiu de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), en la jornada de presentació de l’estudi, celebrada en el centre d’innovació Les Naus.

Per a aconseguir aquest objectiu, “els resultats de la investigació estan a la disposició de tots els agents implicats en aquesta evolució, des de les Administracions Públiques, a entitats acadèmiques i d’investigació, organitzacions i associacions empresarials i del Tercer Sector, companyies i ciutadania”, ha destacat Ángel Martínez, president de la ADCV. Podran consultar-se en els pròxims dies a través de la plataforma encircular.es, des de la qual també es pot descarregar el resum executiu, amb les principals dades, conclusions i recomanacions.

L’estudi recull una visió global de l’economia circular, des de la definició d’estratègies corporatives a la de productes i serveis; la cadena de subministrament de matèries primeres, aigua i energia; la producció; la distribució; reciclatge, reparació, reutilització i recuperació; la implicació de la ciutadania; el paper del disseny en la innovació, o el grau de coneixement i utilització de sistemes públics de suport a l’economia circular.

Segons les conclusions, entre les estratègies amb major implantació entre les empreses de la Comunitat Valenciana, destaquen aquelles relacionades amb processos d’optimització que permeten emprar menys recursos sense necessitat d’afrontar grans transformacions o inversions -com, per exemple, les orientades a allargar la vida útil i la no generació de residus-. En aquesta línia, un 87,2% de les companyies ha optat pel redissenye de productes o serveis amb criteris de circularitat. També destaquen les centrades en la fase de distribució, com la utilització d’envasos eco-responsables (un 66,7%) i la planificació de rutes més eficients (un 61,8%).

En l’extrem oposat, crida l’atenció que l’estratègia menys executada siga la implantació de sistemes de mobilitat zero emissions.

Més disseny = més innovació i més circularitat

El 58% de les empreses enquestades assegura que duu a terme algun tipus d’innovació, sent la centrada en productes, béns i serveis la més habitual. De les innovacions que duen a terme el total d’empreses, un 40% està relacionat amb l’economia circular.

En aquest sentit, els resultats de la investigació de EnCircular posen en evidència l’alt impacte que el disseny té en la relació amb la innovació i la circularitat: les empreses que compten amb el disseny com a element central o estratègic en la seua activitat empresarial són aquelles que innoven en un major percentatge (un 79,6%) i, a més, són les que incorporen de forma més intensiva estratègies per a aconseguir la circularitat en els seus models de negoci i millorar el seu impacte mediambiental.

Malgrat aquesta creixent implementació d’estratègies i accions de sostenibilitat, només la meitat de les empreses mesura l’efecte que genera la seua activitat sobre la societat i el medi ambient. Les pertanyents al sector turisme i les de major grandària, tant per nombre d’empleats com per facturació, analitzen aquests impactes en major mesura.

Assignatures pendents: formació, mesurament i cooperació

La jornada de presentació de l’estudi ha comptat amb els experts que han col·laborat en la seua execució i en l’anàlisi dels resultats, Elena Galante, assessora en sostenibilitat i responsabilitat social, i Arturo Jiménez, soci director de The Blue Plan.

Entre les recomanacions formulades pels experts sobre la base dels resultats de la investigació, estan la necessària formació de líders empresarials en matèria d’economia circular, als quals s’ha de dotar de recursos per a impulsar la transició cap a models i processos més sostenibles; incentivar la cooperació empresarial; promoure la implementació de sistemes de mesurament i indicadors d’impactes; millorar la comunicació relacionada amb la circularitat; l’adequació de les convocatòries públiques de suport a les necessitats i perfil real de les empreses, i el suport a les pimes en la implementació de processos de la circularitat a través del disseny.

Per a completar aquesta visió, la segona part de la jornada de presentació, ha recollit casos d’èxit i bones pràctiques d’economia circular en organitzacions.

En concret, el projecte europeu CircularStart, liderat per l’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC) i orientat a fer costat a startups en la integració de l’economia circular, que ha sigut presentat per Laura González, tècnic de l’àrea de Sostenibilitat; The Gravity Wave, la proposta del qual per a recollir plàstics de la mar i transformar-los en productes -com a mobiliari o senyalística- ha sigut explicada per la seua CEO, Amaia Rodríguez, i el projecte del Grup Levantina per a emprar residus inerts del descarte de pedra natural per a restaurar zones degradades, que ha detallat la seua Quality Manager, Gloria Costas.

DRAG

Nou mapa digital interactiu i eines pràctiques

L’estudi ‘L’economia circular en l’ecosistema empresarial de la Comunitat Valenciana’ enllaça amb un dels objectius fundacionals estratègics de EnCircular: generar coneixement propi vinculat a l’economia circular per a reforçar el sistema innovador de la Comunitat Valenciana.

La plataforma EnCircular (encircular.es) es va posar en marxa al novembre de 2020, com a espai de trobada entre tots els agents compromesos en l’evolució cap a models socials i econòmics més sostenibles. Proporciona accés a informació i coneixement sobre tendències, normatives, projectes, programes i experiències d’èxit en economia circular; permet localitzar i contactar amb els agents que treballen en les seues diferents àrees, a través d’un mapa digital interactiu, i dona visibilitat a organitzacions, empreses i institucions que estan desenvolupant projectes concrets innovadors.

En els últims mesos, s’ha ampliat l’abast i funcionalitats del mapa d’agents i s’han integrat noves eines pràctiques per a facilitar el diagnòstic, la definició i integració d’estratègies i accions d’economia circular en les organitzacions.

EnCircular està sent replicada per altres organitzacions a Espanya i és un dels projectes que ha portat a la ADCV a ser la representant a València del Circular Economy Club, xarxa internacional sense ànim de lucre integrada per més de 6.000 membres de 140 països, així com a ser nomenada partner oficial de la New European Bauhaus.

DESCARGA:

‘La economía circular en el ecosistema empresarial de la Comunitat Valenciana’

‘L’economia circular en l’ecosistema empresarial de la Comunitat Valenciana’