Crida a projecte

Si necessiteu ajuda en la realització d’una crida a projecte, completa el formulari següent i ens posarem en contacte amb vosaltres al més prompte possible.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Si en voleu més informació, descarregueu la nostra Guia de crida a projecte:

Guia de crida a projecte

Per què apostem per les convocatòries per mitjà de crida a projecte?

La crida a projecte és una fórmula de bones pràctiques en la contractació de disseny que es basa en:

  • Una selecció entre professionals a través del seu portafolis de treballs.
  • Assessorament en la convocatòria d’associacions de professionals com l’ADCV.
  • Un comité de selecció amb majoria professional.
  • Relació laboral amb el professional més adequat a l’encàrrec.

I sense oblidar que dona sentit a l’ús estratègic del disseny com a procés basat en l’estreta relació de client-dissenyador que assegura la transmissió correcta dels valors de l’entitat i la cobertura de les seues necessitats, posant sempre el focus d’atenció en els usuaris i proporciona un resultat de qualitat.